Ul. Nasielska 26
05 - 140 Serock
tel: 22 782 73 87
tel/fax: 22 782 61 66
ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA
TERENÓW ZIELONYCH

WYWÓZ GRUZU

Oferujemy naszy klientom m.in.:

  • wywóz gruzu
  • wywóz kontenerów  KP- 5m3 oraz  KP- 7m3
  • wywóz śmieci po budowlanych