Ul. Nasielska 26
05 - 140 Serock
tel: 22 782 73 87
tel/fax: 22 782 61 66
ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA
TERENÓW ZIELONYCH

OFERTA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy szeroka gamę urządzeń do gromadzenia odpadów:
 
 • worek 120l
 • pojemnik 120l
 • pojemnik 240l
 • pojemnik 1100l
 • kontener 4m3
 • kontener 7m3
 • kontener 24-36m3

Świadczymy usługi w zakresie:
 
 • odbioru odpadów komunalnych
 • odbioru odpadów recyklingowych i biodegradowalnych
 • odbioru odpadów wielkogabarytowych
 • odbioru odpadów budowlanych
 • pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych
 • oraz realizujemy nietypowe zlecenia


OFERTA ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU Z DZIAŁEK LETNISKOWYCH NA TERENIE GMINY SEROCK

1.Klient indywidualny chcąc podpisać umowę na odbiór odpadów musi  wykupić  minimalna ilość worków :  
 
 • W miesiącach – maj ,czerwiec ,lipiec ,sierpień ,wrzesień , - minimum 1 worek na odpady zmieszane niesegregowane oraz 1 worek na odpady segregowane (papier lub plastik lub szkło) - wywóz co dwa tygodnie według harmonogramu, minimum worków dotyczy każdego z wymienionych  miesięcy
 • Worki 120 litów na odpady ulegające biodegradacji ilość dowolna
 • W pozostałych miesiącach ilość worków  dowolna, odbiór worków będzie realizowany jeden raz w miesiącu na zgłoszenie drogą elektroniczną na adres bok@zktz.pl

2.Ceny usług dla klientów indywidualnych – wywóz i zagospodarowanie niesegregowanych oraz segregowanych odpadów komunalnych w workach o pojemności 120 lirów
 • Koszt wywozu oraz zagospodarowania odpadów worek 120 litrów – 30,00 zł brutto za 1 szt. (odpady niesegregowane(zmieszane) )
 • Koszt wywozu oraz zagospodarowania odpadów worek 120 litrów – 20,00 zł brutto za 1 szt. (odpady segregowane - papier, plastik, szkło, ulegające biodegradacji)
 • Harmonogram odbioru będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.zktz.pl
 • Umowę można podpisać bezpośrednio w biurze Serock ul. Nasielska 26, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00