Ul. Nasielska 26
05 - 140 Serock
tel: 22 782 73 87
tel/fax: 22 782 61 66
ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA
TERENÓW ZIELONYCH

OFERTA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy szeroka gamę urządzeń do gromadzenia odpadów:
 
 • worek 120l
 • pojemnik 120l
 • pojemnik 240l
 • pojemnik 1100l
 • kontener 4m3
 • kontener 7m3
 • kontener 24-36m3

Świadczymy usługi w zakresie:
 
 • odbioru odpadów komunalnych
 • odbioru odpadów recyklingowych i biodegradowalnych
 • odbioru odpadów wielkogabarytowych
 • odbioru odpadów budowlanych
 • pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych
 • oraz realizujemy nietypowe zlecenia

OFERTA ODBIORU ODPADÓW W 2023 ROKU Z DZIAŁEK LETNISKOWYCH NA TERENIE GMINY SEROCK

1. Klient indywidualny chcąc podpisać umowę na odbiór odpadów musi  wykupić  minimalna ilość worków :  
 
 • W miesiącach –maj , czerwiec , lipiec , sierpień , wrzesień , - minimum 1 worek na odpady zmieszane niesegregowane   oraz 1 worek na odpady segregowane ( papier lub plastik lub szkło)  - wywóz co dwa tygodnie według harmonogramu , minimum worków dotyczy każdego z wymienionych  miesięcy
 • Worki 120 litów na odpady ulegające biodegradacji ilość dowolna
 • W pozostałych miesiącach  ilość worków  dowolna , odbiór worków będzie realizowany jeden raz w miesiącu  na  zgłoszenie drogą elektroniczną na adres bok@zktz.pl

2. Ceny usług dla klientów indywidualnych – wywóz i zagospodarowanie niesegregowanych oraz segregowanych odpadów komunalnych w workach o pojemności 120 lirów
 • Koszt wywozu oraz zagospodarowania odpadów worek 120 litrów – 35,00 zł brutto za 1 szt. (odpady niesegregowane(zmieszane)  ) – minimalna ilość to 5 sztuk do wykupienia przy podpisaniu umowy
 • Koszt wywozu oraz zagospodarowania odpadów worek 120 litrów – 23,00 zł brutto za 1 szt.  (odpady segregowane- papier , plastik, szkło , ulegające biodegradacji  ) – minimalna ilość to 5 sztuk do wykupienia przy podpisaniu umowy

3. Harmonogram odbioru będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.zktz.pl

4. Umowę można podpisać bezpośrednio w biurze Serock ul. Nasielska 26 ,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00  

5. Umowę będzie można również podpisać w dniu
 • 22.04.2023 ( sobota) – w godzinach 9-14
 • 13.05.2023 ( sobota) – w godzinach 9-14
 • 20.05.2023 (sobota) - w godzinach 9-14
 • 17.06.2023 (sobota) – w godzinach  9-14