Ul. Nasielska 26
05 - 140 Serock
tel: 22 782 73 87
tel/fax: 22 782 61 66
ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA
TERENÓW ZIELONYCH

HARMONOGRAM


Pracujące soboty 2024 
 
20 kwiecień 2024 w godzinach  9.00- 13.00
4 maj 2024 w godzinach  9.00- 13.00
18 maj 2024 w godzinach  9.00- 13.00
1 czerwiec 2024 w godzinach  9.00- 13.00
15 czerwic 2024 w godzinach  9.00- 13.00
29 czerwiec 2024 w godzinach  9.00- 13.00

Gminy, które obsługujemy:

GMINA OBRYTE
GMINA POKRZYWNICA
GMINA SOMIANKA
GMINA ZATORY
GMINA SEROCK